Słownik świata satelitarnego
Znaleziono: 1-1
Rauschzahl
siehe Rauschmaß
Copyright © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Wszystkie prawa zastrzeżone.
https://satlex.de/