Sposoby przełączania odbiorników z DiSEqC
odbiornikiem z DiSEqC...
LNB 1.0 1.0
+ 12V
1.0
+ 1.2
1.0
+ 1.2
+ 12V
1.0
+ 1.3
+ 12V
1.1 1.1
+ 1.2
1.1
+ 1.3
1 - 4 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
5 - 8 NIE TAK* NIE TAK* TAK* TAK TAK TAK
> 8 NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK
obrotnicą DiSEqC 1.2 NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK
obrotnicą DiSEqC 1.3
(USALS)
NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE TAK

TAK*: możliwe z przełącznikiem 0/12V lub generatorem DiSEqC 1.1
Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Wszystkie prawa zastrzeżone.
https://satlex.de/